Svar till Max Eskilsson ledare ”VD-partiet – ett märkligt påhitt” 2024-01-16

Repliken publicerad i JP, 2024-01-21, under namnet ”Vår vårdexpertis gör oss inte sämre

Vårddemokraterna svarar upp mot ett reellt problem inom sjukvårdssverige. Att tro att alla sjukvårdens problem kan lösas med antingen klassisk höger- eller vänsterideologi är en grundläggande brist i sjukvårdssverige. Sjukvårdens verklighet är så mycket mer komplex än det, därav är det en stor fördel att likt vårddemokraterna driva en politik utan de ideologiska skygglappar som begränsar andra partier.

Visst är det korrekt att en av våra viktiga valpunkter är att säkra tre akutsjukhus i vår region på lång sikt. Vi delar din uppfattning att vi nått framgång i den frågan, i den mening att alla partier i samförstånd nu har skrivit under på en definition av vad som krävs och lovat att verka för det. På så vis bygger vi regionens verksamhet så att vi fortsatt har möjlighet att upprätthålla kompetensen som behövs i hela regionen – för alla våra invånare.

Men det har aldrig varit vårt enda mål och vi har alltid jobbat för att utveckla och erbjuda högkvalitativ vård med god tillgänglighet i hela regionen, från varje vårdcentral till specialistvård på våra tre akutsjukhus. När vi grundades valde vi att jobba efter vissa grundprinciper, där alla beslut vi är med och fattar kan härledas tillbaka till dessa. Principerna bygger på brister vi såg i regionen 2018 och i komprimerad form rör de: vikten av lokalt ledarskap och mandat, likvärdig tillgång till vård i hela regionen, uppgradering av regionen som attraktiv arbetsgivare då det är de anställda som skapar god vård, väl underbyggda beslut med uppföljning, mer involvering i beslutsprocesserna av vår kunniga personal, samt att regionens samhällstjänster ska komma alla till del. 

Dessa grundprinciper uppfattar vi som tydligare mot våra väljare än att, som andra partier, lova ett par sakfrågor i valet men då sakna uttryckligt förhållningssätt i alla andra hundratals frågor som kommer upp under en mandatperiod.

Våra 16 förtroendevalda kan självklart, i egenskap av kliniskt aktiv personal, sjukvården bäst – det är något vi är stolta över och förklarar varför vi är extra fokuserade på vårdfrågor. Men den expertisen inom vårdfrågorna gör oss inte sämre än andra partiers representanter inom frågor som rör kollektivtrafik, kultur och regional utveckling, och våra representanter i dessa nämnder och vårt parti tar fullt ansvar även i dessa frågor. För att tydliggöra det har vi också inför valet 2022 förtydligat vår plattform med kompletterande målbilder som rör dessa områden. 

Jag skulle sammantaget säga att Vårddemokraterna är ett föredöme för resten av Sverige. Fler regioner skulle behöva ideologiskt oberoende partier med insikt i sjukvården, som förstår hur verksamheten de beslutar över faktiskt fungerar. Som öppet, ärligt och med egna ögon ser de svagheter och styrkor som finns i våra verksamheter. Det skulle bana väg för en bättre sjukvård i hela Sverige.

Martin Nedergaard-Hansen

Ordförande Vårddemokraterna