Efter gårdagens extrainsatta regionfullmäktigemöte kan vi nu presentera hur Bevara akutsjukhusen kommer vara representerade i Regionstyrelse och nämnder under kommande mandatperiod. De påbörjar sitt arbete 1 januari. Vi är glada över att vi fått gehör för våra önskningar i den nya koalitionen och att vi har fått platser där vi tror vi kan göra störst skillnad. Vi hoppas att vi kommer få möjlighet att bedriva vår politik på det sätt våra väljare har önskat.

Regionstyrelsen: Pontus Lundgren och Martin Nedergaard-Hansen (Ersättare Sara Wallby och Magnus Bodenäs)

Nämnden för folkhälsa och sjukvård: Martin Nedergaard-Hansen (vice ordförande) och Linda Gerdin (Ersättare: Martin Malmerfors och Ida Höglund)

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet: Helen Skogelin Torvaldsson

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: Carl Fridolfsson

Parlamentarisk nämnd: Frida Aronsson (Ersättare Martin Nedergaard-Hansen)

Regionrevisionen: Mats Hoppe