Replik på Mikael Ekvalls insändare, ”Bevara Akutsjukhusen”, Värnamo Nyheter 29/11. Repliken publicerades i Värnamo Nyheter den 10 december under namnet ” Prioriteten i vårt arbete är tydlig”.

Bevara Akutsjukhusen har aldrig, så som Mikael Ekvall (V) förvanskar det i sin insändare, utgivit sig för att vara ”politiskt neutrala” – det vore förstås löjligt att som politiskt aktiv rörelse inte göra politiska ställningstaganden eller ha en politisk agenda. Däremot är Bevara Akutsjukhusen ett *ideologiskt oberoende* parti, i den mening att vår verksamhet inte styrs av någon klassisk politisk ideologi, och inte heller är låst någonstans på höger-vänster-skalan. Vår egen politiska kompass utgår istället ifrån evidens och pragmatism kring vad som i varje enskild fråga bäst gynnar våra invånare, oavsett om lösningen skulle kallas ”blå”, ”röd” eller ”grön”.

I höstens val har regionens invånare använt sin demokratiska rätt och lagt sina röster i enlighet med sina egna övertygelser. Resultatet har bland annat inneburit att Vänsterpartiet fått 5,3 procent, och så som systemet är byggt betyder det att deras mandat inte i sig självt är nog för att få tillträde i regionens nämnder och styrelse. Man kan förstå att detta är enbesvikelse för Vänsterpartiets Mikael Ekvall, men att i sin frustration hemfalla åt att skriva insändare i tidningen med rena falsarier och lögner tycker jag är lite väl magstarkt. I insändaren ”Bevara Akutsjukhusen” skriver Mikael Ekvall (V) att den s.k valtekniska samverkan som Vänsterpartiet föreslagit för det nya styret (bestående av S, M och BA)skulle ”generera ett extra mandat” och vara ”gratis”. Detta är helt felaktigt, och det vet Mikael Ekvall: om en sådan samverkan mellan det nya styret och (V) hade genomförts, skulle det”gratis, extra mandatet” ha tagits från övriga oppositionen (närmare bestämt samverkansgruppen KD, L och C), med sannolik kedjeeffekt att (L) skulle blivit av med sin plats i nämnder och styrelse. Att via samverkan med (V) flytta ett mandat från övriga oppositionen till (V) skulle också ha kunnat ge flera andra ringar på vattnet och i slutändan mycket väl resulterat i att platserna som oppositionsråd bytte parti.

Det är god sed att det politiska styret inte väljer eller försöker påverka sin opposition. Bevara Akutsjukhusen har INTE aktivt uteslutit (V) ur någonting – men har valt att inte heller aktivt påverka oppositionens sammansättning eller ge (V) företräde på bekostnad av andra oppositionspartier.

Sanningen är, att röst för röst har (V) inte nog med mandat för att beredas plats i regionens nämnder och styrelser. Att de som oppositionsparti inte ingått i valteknisk samverkan med något annat parti i oppositionen är inte BA:s ansvar, och det vore, för att använda Mikael Ekvalls egen formulering, klädsamt att bära besvikelsen över att inte ha nog med mandat utan att ljuga och skylla ifrån sig i tidningen.

Avslutningsvis kastar Mikael Ekvall i sin insändare ur sig ”teorier” om varför BevaraAkutsjukhusen inte velat ”släppa fram” (V), och hävdar då bl.a att vi skulle ha ägnat oss åt nedskärningar av vårdplatser. Även detta är ett rent falsarium – Bevara Akutsjukhusen har konsekvent arbetat för och satsat resurser på att öka antalet tillgängliga vårdplatser. Det var Bevara Akutsjukhusen som ändrade regionens målvärde gällande beläggningsgrad för att skapa mer marginaler och undvika överbeläggningar på sjukhusen, och det var Bevara Akutsjukhusen som fick till stånd en särskild budgetsatsning på att öka vårdpersonalens löner. Än har vi inte nått de mål vi satt upp, men att säkra en tillräcklig mängd vårdplatser är och förblir en hög prioritet i vårt politiska arbete.

Bevara Akutsjukhusen kommer att fortsätta kämpa för en god och säker vård för hela länets befolkning, och vi räds inte osakliga påhopp.

Magnus Bodenäs

Ledamot i Regionfullmäktige för Bevara Akutsjukhusen