BA är inget vanligt parti, som ni kanske märkt. Vi kommer inte med några vallöften – mer än att vi ska göra vårt bästa för att förbättra sjukvården med dom förutsättningar som finns. Vi har ingen ideologi – mer än att vi tycker att sjukvård ska styras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Och vi vill inte ha makt – mer än för att kunna få inflytande och kunna påverka de frågor som vi tycker är viktigast.  

Men hur ska du veta vad du får för din röst då? Jo, en röst på BA innebär att vi, i varje enskild fråga, kommer använda oss av våra grundteser för att därifrån hitta ett rimligt ställningstagande. Vi anser att beslut ska baseras på utredning och analys av aktuell problematik, vi vill inte bara tycka eller känna, utan att beslut ska vara välgrundade. Våra ställningstagande ska följa evidens, där detta finns. All vår verksamhet hänger ihop, vi lovar att se och ta del av helheten.  

Vi vet att den viktigaste faktorn för god vård är motiverad och kompetent personal, vilket kräver att vi blir en bättre och mer attraktiv arbetsgivare. Vi vet att förändring och utvecklingsarbete blir framgångsrikast om det sker i samverkan med personalen. Vi vet att ledarskap med mandat är centralt för att medarbetare ska kunna bli sedda och uppleva att de ska kunna påverka sin arbetsplats och sin arbetssituation.  

Vi vet att god vård kräver tillgänglig vård, där avstånd är en viktig faktor, oavsett om det är till en välbemannad  vårdcentral eller till ett av våra tre akutsjukhus. Vi anser att samhällstjänster som vi alla är med och betalar skatt för, ska i största möjliga mån komma alla till del.  

Sjukvård som är 90 % av regionens budget är komplex. Därför är vi övertygad om att den insikt som vårdpersonal har, är en framgångsfaktor för god vård i hela regionen.  

Martin Nedergaard Hansen & Sara Wallby