Vi har sett, hört och förstått att många av våra medarbetare har en väldigt tuff situation i samband med den nu pågående Covid-19-pandemin. Många medarbetare har fått jobba mer, med andra arbetsuppgifter och under betydligt mer utsatt arbetsmiljö än tidigare.

Efter en tids diskussion har vi tillsammans med koalitionen och tjänstemännen landat i en modell för att visa att vi ser de prövningar som många av våra anställda har ställts inför. Inget system kommer upplevas som helt rättvist men vi är övertygade om att vi måste göra något för att uppmärksamma de som nu måste anstränga sig extra.

Upplägget följer ingångna avtal med facken men vi har hittat logiska argument kring ersättningar för i första hand de anställda som berörs av Coronapandemin. 5 nya åtgärder införs.

1. De grupper som fått bära den största bördan för att hantera coronapandemin får en ersättning för detta. Ersättningen baseras på Regionens nya strategi för önskade medellöner för grupper av anställda. Modellen tar i beaktande en lång rad ingångsvärden, som utbildning och ansvar. De grupper som hjälper oss hantera coronapandemin har delvis nya arbetssätt och uppgifter och det bör enligt modellen ge ökad ersättning.

2. Om man som anställd behöver jobba mer än allmän övertid (200 timmar på ett år eller 50 timmar på en månad) höjer vi ersättningen till 300 % av ordinarie timlön. Det innebär att vi tydligt kompenserar de som får offra mer, men förhoppningen är samtidigt att det också skyddar personalen får alltför mycket övertid. Vi vill skicka en signal nedåt i verksamheten att vi måste värna om vår personal.

3. Ökad färdtidsersättning om man behövt byta arbetsplats under pandemin.

4. Samtliga anställda får ett presentkort på 500 kr, då alla anställda har påverkats av pandemin, även de som inte kommer i fråga för ovanstående ersättningar.

5. Samtliga verksamheter får en mindre ersättning för att kunna erbjuda de anställda någon gemensam aktivitet.

Vi hoppas att vi med detta kan visa att vi gör detta tillsammans. Även om arbetet med att ta hand om våra patienter och invånare bara kan göras av ett fåtal. Tack för era insatser.

mvh
Martin Nedergaard Hansen, Bevara akutsjukhusen