I Sverige är det alltid en utmaning att lösa semestrarna för fast anställda inom vården. Detta gäller också i vår region. För oss försvåras situationen av två viktiga faktorer, dels att det finns vakanta platser för sjuksköterskor och barnmorskor under hela året och dels att det finns verksamheter, tex akuten och förlossningen, där man inte kan dra ner utan arbetsbelastningen kommer fortsätta på samma nivå. Också för övriga yrkesgruppen inom vården brukar sommaren vara en utmaning. Vi vet att anställda och chefer just nu jobbar hårt för att lösa bemanningen på våra sjukhus och vårdcentraler, men vi vill politiskt också hjälpa till när det finns utmaningar.

Vi presenterar idag följande åtgärder för sjuksköterskor och barnmorskor:

För att underlätta för vikarier

– Möjligheten till övernattning i Eksjö och Värnamo förbättras

För att få fler händer i vården

– Ålderspensionärer som kommer in och stöttar verksamheten erbjuder vi 130% i ersättning. Denna satsning permanentas över året.

– Akutverksamheterna ges möjlighet att överanställa till sommaren, vilket borde minska behovet att låna personal från andra verksamheter. Detta gäller alla akutmottagningar i regionen.

– I sista hand ser vi att det är rimligt att ta in hyrpersonal för att stötta och avlasta våra anställda.

För vår fast anställda personal

– Alla garanteras semester, och sammanhängande sådan, i höst, om man skjuter på sin semester nu under sommaren. Detta för att säkerställa att personalen får semester och vila.

– Beräkningsperioderna för deltidsanställda kortas från 4 till 3 veckor. Detta för att deltidsanställda ska ha större incitament att gå upp till heltid.

– I övrigt kommer vi att följa kollektivavtal, något som innebär att man ges 240% i ersättning när man går över till kvalificerad övertid.

Vi är väl medvetna om att dessa åtgärder måste kombineras med vårt arbete att göra det attraktivare att jobba för oss i Regionen, alltid, året runt. Detta är något vi kommer jobba med under hela mandatperioden. Vi vet också att vi redan i höst måste börja arbeta för att få till en bra sommarbemanning till sommaren 2020. Vi kommer följa planeringen inför nästa sommar intensivt.  

BA och koalitionen i RJL

Genom Martin Nedergaard-Hansen