6 november var det dags för det nya regionfullmäktiges första sammanträde. Gruppledarna hade tillsammans i förväg beslutat att plocka ut budgeten och skattesatsen till ett eget separat möte senare i november, eftersom regionens framtida styre inte är färdigförhandlad.

Istället berörde mötet delårsrapport, beslut om formalia kring arbetsordningarna i fullmäktige och nämnder samt en interpellation. Dessutom valdes en valberedning som kommer utse personer som ska sitta i nämnder etc.

Debatterna behandlade i stora drag siffrorna i rapporten, måluppfyllelse, barn som remitteras till/från BUP samt nedstängning av avdelning G, psykosavdelningen Ryhov. BA deltog genom att försöka lyfta debatten och vidga vyerna och ge exempel från verksamheten. Vi pratade om sambandet mellan neddragna vårdplatser inom slutenvården och belastningen det ger på primärvården och inte minst vilka konsekvenser det ger för patienten, varför behovet av hyrläkare har ökat, poängterade att antalet administratörer har ökat men vårdadministratörer har minskat. Vi försökte visa att vi tar sjukvårdsfrågorna på största allvar, och att vi kommer fortsätta ställa krav på underlag till beslut samt uppföljning av konsekvenserna.

Vi biföll delårsrapporten och samtliga reglementen.