Ledamot i regionfullmäktige och ledamot av regionstyrelsens arbetsutskott.