Replik på Mia Frisks insändare: Vem företräder BA – egentligen?

Precis som KD företräder BA våra länsinvånare, och är arbetsgivare för regionens medarbetare. Som politiker är vår roll att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra verksamheter för att de ska kunna göra bästa möjliga jobb. Detta görs bäst genom att vara en attraktiv arbetsgivare, genom att skapa en bra kultur där medarbetarnas kunskap och engagemang används optimalt och genom att ge våra verksamheter de resurser de behöver för att bedriva en evidensbaserad och högkvalitativ verksamhet till våra invånare.

Att jämföra sig med andra verksamheter i och utanför vår region är en viktig del i kvalitetsutveckling. Inom vården finns det idag 1000-tals utfallsmått att jämföra och det är en viktig del i varje verksamhets utvecklingsarbete att analysera dessa utifrån sina förutsättningar. Självklart kan även politiker reagera när man ser skillnader i olika resultat. Frågor kan och bör ställas till förvaltningen men kan även ställas i nämnd och fullmäktige. Det jag vänder mig emot, som Mia Frisk inte verkar vilja förstå, är när politiken börjar diskutera vilken behandling som ska ges, eller än värre beslutar om det. Som hon själv nämner saknas ofta medicinsk utbildning hos de som debatterar och beslutar. Att sätta sig in vetenskapligt i ett medicinskt område och få en uppfattning av den samlade evidensen i en fråga samt att sedan ställa det mot hälsoekonomiska analyser och lokala skillnader är svårt och tidskrävande, även om man har relevant grundutbildning. Jag har således i fullmäktige argumenterat för olämpligheten att debattera vilken behandling som är lämpligast och hållit mig borta från att tala för enskilda mediciner eller behandlingar, för jag kan inte området, det kan andra bättre. Det blir ytterligare anmärkningsvärt i ditt fall Mia, då du gjorde dig till talesperson för ett läkemedelsbolag som säljer den aktuella medicin du argumenterade för (jag blev också kontaktad av ALK Nordic med de argumentationerna som du lyfte i fullmäktige).

Lika lite som vi bör lägga oss i vilken föreställning Spira ska sätta upp, eller tala om för JLT vilken rutt bussen ska köra, eller skriva menyer till våra restauranger, lika lite ska vi tala om för vårdpersonal vilken form av allergimedicin de ska ordinera. Som våra länsinvånares företrädare ska vi se till att våra medarbetare har bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb! 

Martin Nedergaard-Hansen

Ordf Bevara akutsjukhusen