Publicerad i Smålandstidningen 28 juni 2018

Valår – tid för vallöften, tid för tal om hur bra allting fungerar (från makthavarnas sida), och tid för tal om hur dåligt allting fungerar (från oppositionens sida). Men framförallt alltså oerhört mycket talande.
Vad gäller regionvalet så är det självklart sjukvården det talas mest om. Sjukvård utgör den största delen av regionens verksamhet, och ett enormt viktigt ansvarsområde att förvalta. Det är naturligt att fokus ligger på frågor som rör vården, och hur den ska skötas för att på bästa sätt möta våra invånares behov.Visit Site

Bland de etablerade partierna i regionfullmäktige säger sig alla vara överens om att våra tre akutsjukhus ska finnas kvar – inget parti går till val med något annat i sina åsiktsprogram.
Problemet är dock att de beslut som fattats (eller inte fattats!) i regionfullmäktige de senaste åren verkar gå i motsatt riktning mot dessa uttalade ambitioner. Trots tal om att bevara och utveckla, pekar resultaten mot neddragningar och avvecklingar.
I det ”välfärdslöfte” (KD) går till val på talas det om att länets tre akutsjukhus ska ”utvecklas med tydliga specialiteter” – något som också nämns i den replik av Mia Frisk och kollegor som publicerades (i SmT) 7 juni. Man talar om att specialisera (dvs centralisera) kirurgisk verksamhet och ingrepp, och hänvisar till patientsäkerhet. Det finns dock ingen anledning att tro att ytterligare centralisering av vården automatiskt skulle ge en ökad patientsäkerhet, snarare tvärtom – för den intresserade rekommenderar vi SvT:s ”Dokument inifrån – Den stora sjukhusstriden”, en utmärkt och lättfattlig dokumentär som visar på bristerna i argumentationen kring centralisering av sjukvård.

När ett akutsjukhus verksamhet avlövas och nischas alltför hårt så får det kedjeeffekter som leder till sämre förutsättningar att upprätthålla den akuta vården. Samtidigt blir sjukhuset en mindre attraktiv arbetsplats, med följden att erfaren personal säger upp sig och söker sig någon annanstans. När Mia Frisk och kollegor beklagar att det krävs hyrläkare i Eksjö för att täcka upp bemanningen på kirurgkliniken, och skriver att flera kirurger med bakjourskompetens i Eksjö ”tyvärr slutade” 2014-2015, så underlåter de att nämna att dessa kirurger sade upp sig som en direkt följd av de politiska beslut som ledde till centralisering och sämre arbetsklimat.
Ovanstående utgör bara ett av flera exempel på hur talet om att bevara våra akutsjukhus går stick i stäv med de beslut som fattas.

Som vi ser det finns det bara tre möjliga förklaringar till diskrepansen mellan ord och handling: Antingen menar man det man talar om, men saknar förmågan att leda arbetet i rätt riktning. Alternativt menar man inte vad man säger, utan bedrar väljarna och driver en dold agenda. Som sista förklaring kan det förstås också vara så att det råder begreppsförvirring om vad ett akutsjukhus är:

Vi menar att ett akutsjukhus måste ha en akutmottagning som alltid är öppen, att det finns omedelbar tillgång till intensivvård, operationsavdelning och röntgen. Det måste finnas primärjour och bakjour inom bla. kirurgi, ortopedi, medicin, gynekologi, intensivvård och röntgen under alla dygnets timmar. Det måste finnas sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och undersköterskor som tar hand om alla patienter i behov av vård.
Det måste finnas tillräckligt många vårdplatser för att kunna lägga in de patienter som behöver slutenvård. Det måste finnas biomedicinska analytiker, vårdadministratörer och alla andra stödfunktioner som är viktiga länkar i det arbete som sker på våra sjukhus. Regionen måste värna om sina medarbetare!

Målet måste vara att upprätthålla den goda och högkvalitativa vård vi har idag – och det är medarbetarna som står för den kvaliteten. Moderna lokaler, ambulanshelikoptrar och ny teknologi saknar värde utan kompetent personal.

Vi vill bevara våra tre akutsjukhus med ovanstående funktion och bemanning, och nöjer oss inte med någon annan definition av begreppet ”akutsjukhus”. Det räcker inte med att bara uttala en önskan om att behålla akutsjukhusen – det krävs handling i form av kloka, väl underbyggda beslut! Och därför behövs röster inifrån verksamheten i regionfullmäktige – det behövs ett parti som har insikt i vården.

Bevara Akutsjukhusen, genom
Magnus Bodenäs, Sara Wallby, Martin Nedergaard-Hansen och Linda Gerdin