Snart har det gått ett år sedan Bevara Akutsjukhusen fick förtroendet av väljarna att ta plats i Regionfullmäktige, för att driva en sjukvårdspolitik baserad på insikt och evidens.

Det kan därför vara på sin plats att ge en lägesrapport, och beskriva hur vår arbetsprocess sett ut. Många frågar oss som representerar partiet i fullmäktige eller nämnder ”Hur det egentligen går?” – en helt rimlig fråga med tanke på att den mediala uppmärksamheten kring regionpolitiken är sparsam när det inte är valår, och att det därmed är svårare att få en uppfattning om det löpande arbete som sker.

Till att börja med måste man nämna litet om positioneringen vi valde efter att vi fått hela 7 mandat(!) i regionvalet. Som ett parti utan egen majoritet kunde vi antingen välja att sitta i opposition, eller att ingå i en av flera möjliga styrande koalitionsbildningar. Vi valde som bekant att bilda koalition med 5 andra regionpartier, och därmed vara en del av ett majoritetsstyre. Det betyder att vi måste vara beredda att kompromissa med övriga partier i de frågor vi vill påverka, och att vi inte har den politiska fördelen att bara sitta vid sidan, som opposition och kritisera. Vi valde denna väg för att vi är övertygade om att vår politik verkligen behövs i regionen, och att det är angeläget att de förändringar vi vill se i sjukvårdspolitiken genomförs så snabbt som möjligt. Hade vi suttit i opposition hade vi säkerligen hörts mera, men som en del i koalitionen kan vi ta ansvar och göra skillnad på riktigt, redan under den här mandatperioden.

Så – hur går det då för Bevara Akutsjukhusen? Det korta svaret är att det går bra! I den styrande koalition vi ingår i har vi 7 av 53 mandat, men trots att vi bara utgör en mindre del så uppfattar vi att vår sjukvårdspolitiska linje får mycket gehör. Vi finns med och sätter vår prägel både på regionens stora styrdokument, såsom budgetarbetet, likväl som vi är med och påverkar drift och beslut som sker löpande under året. Den politiska styrningen är en del av det som driver sjukvården framåt, men mycket arbete sker även på andra nivåer i organisationen. Men man kan konstatera att olika politiska inriktningar syns tydligare ju fler år man varit med och påverkat. Desto fler år vi har varit med och påverkat desto närmare våra mål kommer vi.Vi i Bevara akutsjukhusen är med och styr i en riktning som överensstämmer med vad vi lovat er väljare!

Men i en styrande koalition syns vi inte som vi tidigare gjort. Vi vet att det skapar frågor hos många väljare. Vi skriver inga motioner eller interpellationer, tar inga initiativärenden, debatterar endast begränsat i tidningen. Vår roll är nu att påverka och styra inifrån. Vi måste nu ta ansvar och påverka problem och missförhållanden genom att i samråd med koalitionen hitta lösningar som förbättrar och utvecklar sjukvården och regionen. Detta arbete sker i första hand inte genom att höras och synas för våra väljare, utan genom idogt arbete inom koalitionen, i nämnder och fullmäktige. Det är inte alltid en tacksam uppgift, men vi är övertygade att detta tar oss närmast målet.

I förra veckan var vi på höstens första regionfullmäktige och budgetarbetet är i full gång. Vi ser fram emot att under hösten jobba vidare för en riktigt bra sjukvård för regionens alla invånare!