På senaste regionfullmäktige antogs nya bestämmelser för omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Omställningsstödet finns istället för A-kassa då förtroendevalda inte har en anställning med lön utan ett arvode. Bevara akutsjukhusen, vänsterpartiet och miljöpartiet röstade emot förslaget. Övriga partier i fullmäktige röstade för. Här är anledningen till att BA röstade emot.

Beslutet innebär i korthet att den som haft en post som förtroendevald inom regionen på minst 40% av heltid har rätt till omställningsstöd och pension. Omställningsstödet de första två åren är 85% av tidigare arvode och sedan 60% under tre år. Det första året samordnas inte omställningsstödet med inkomster. Man förlorar rätten till ersättning om man får ett nytt uppdrag om minst 40% inom kommun, region eller riksdag.  Man kan få förlängt omställningsstöd som längst tills man fyller 66 år.

BAs argument mot liggande förslag:

  • Nivån för att få ersättning ska höjas till 60% då vi anser att den som haft ett förtroendeuppdrag på 40% av heltid har haft möjlighet att hålla sig ajour med arbetsmarknaden.
  • Det är inte rimligt att kunna arbeta heltid med lön samtidigt som man får mer än hälften av den ersättning man tidigare haft som förtroendevald. BA föreslog att ersättningen ska minskas med det man tjänar på det nya jobbet redan första året. Vi ser heller inte att det finns någon anledning att betala ut omställningsstöd under längre tid än fyra år.
  • Ingen ska förlora ekonomiskt på att engagera sig politiskt. Inte heller ska någon politiker behöva vara rädd för att fatta obekväma beslut av rädsla för att det ska påverka möjligheten att senare kunna få ett nytt jobb. Men ersättningarna måste ändå sättas i relation till resten av regionen och samhället,
  • Det finns en policy inom regionen att kostnaderna för sjukvården ska ligga i nedre kvartilen av jämfört med övriga regioner. Motsvarande policy finns inte för den politiska verksamheten. När vi nu verkar vara på väg in i en lågkonjunktur blir det ännu viktigare att använda skattepengarna klokt. Det är inte rimligt att lägga så mycket pengar på ersättningar till politiker som inte längre är politiker utan har andra jobb när vi samtidigt kan behöva spara pengar i verksamheten.

Linda Gerdin, Frida Aronsson, och Helen Skogelin Torvaldsson

Publicerade i Jp och SMT under vecka 36.