Kategori: Vår politik

Nyheter, Vår politik

Politisk enighet: så säkras akutsjukhusens framtid

Det råder en osäkerhet i Sverige, och har gjort så även i vår region, om frågan – vad är ett akutsjukhus?  Vissa partiföreträdare vacklade kring detta inför valet 2018. För oss har det alltid varit självklart att en akutmottagning inte räcker; vi behöver 3 fullvärdiga akutsjukhus. Då en tydlig definition och målbild av akutsjukhus har […]

Vår politik

BA – Vår politik i praktiken

Det händer att vi får kommentarer som på olika sätt vill göra gällande att vi inte lever upp till våra vallöften, att vi inte gör tillräckligt och att vi reagerar för sent. Det är synd att det upplevs så eftersom vår bild av vårt politiska arbete ser annorlunda ut. Vi skulle gärna vilja dela med oss av hur vår politiska vardag  ser ut.   Vi har […]

Vår politik

Tillsammans i utmanande tider

Vi har sett, hört och förstått att många av våra medarbetare har en väldigt tuff situation i samband med den nu pågående Covid-19-pandemin. Många medarbetare har fått jobba mer, med andra arbetsuppgifter och under betydligt mer utsatt arbetsmiljö än tidigare. Efter en tids diskussion har vi tillsammans med koalitionen och tjänstemännen landat i en modell […]

Vår politik

900 miljoner – Vad händer med pengarna?

De senaste veckorna har det skrivits en del i media om regionens höga resultat, plus 900 miljoner. Ibland beskrivs det närmast som ett problem. Varför visar regionen överhuvudtaget ett positivt resultat innan avskrivningar och investeringar? Jag är dock inte så bekymrad över situationen. Låt mig förklara min syn på överskottet, och varför det kommer landa […]

Vår politik

Budget 2020

Igår lade koalitionen fram vårt gemensamma förslag till budget 2020. Budgeten omfattar hela regionens arbete, där hälso- och sjukvården står för knappt 90% av verksamheten. Vi började med att kostnadsuppräkna alla verksamheters budgetramar, med ca 2,7%. Detta för att säkra nuvarande drift och verksamhet. I budgeten har vi jobbat med att få tydliga skrivningar kring […]

Vår politik

”Hur går det med politiken, BA?”

Snart har det gått ett år sedan Bevara Akutsjukhusen fick förtroendet av väljarna att ta plats i Regionfullmäktige, för att driva en sjukvårdspolitik baserad på insikt och evidens. Det kan därför vara på sin plats att ge en lägesrapport, och beskriva hur vår arbetsprocess sett ut. Många frågar oss som representerar partiet i fullmäktige eller […]