Det händer att vi får kommentarer som på olika sätt vill göra gällande att vi inte lever upp till våra vallöften, att vi inte gör tillräckligt och att vi reagerar för sent. Det är synd att det upplevs så eftersom vår bild av vårt politiska arbete ser annorlunda ut. Vi skulle gärna vilja dela med oss av hur vår politiska vardag  ser ut.  

Vi har valt att delta i den styrande majoritetskoalitionen för att vi bedömde att vi skulle få mest gehör för våra tankar och åsikter på det sättet. Och det tycker vi fortfarande. Men det är ändå så att vi endast är en del av koalitionen, och vi är ju inte ett av de större partierna där. Vi har det inflytande som väljarna gett oss. Inom koalitionen är det högt till tak och vi för alltid fram våra åsikter och driver hårt på för de frågor som ligger oss närmast om hjärtat. Det finns ofta olika åsikter inom koalitionen men för att det politiska arbetet ska fungera talar koalitionen med en röst. Dvs, koalitionen talar med majoritetens röst. Det spelar ingen roll hur många timmar vi lagt på att försöka övertala våra politiska kollegor om att vår åsikt i en fråga är den rätta, om vi inte får majoriteten med oss så är det inte det koalitionen kommer säga offentligt. När politiken fattar ett beslut som våra väljare inte sympatiserar med så betyder inte det att vi inte drivit en annan linje, utan oftast bara på att vi inte lyckats övertala våra kollegor. Vi representerar trots allt bara 9% av väljarna.  

Många politiska frågor tar lång tid, och det pågår ofta många diskussioner innan ställningstaganden offentliggörs. Så när vi rapporterar om något på facebook tex så betyder inte det att det är just nu som ärendet är aktuellt. Men vi förstår att det ibland ger intryck av att vi är saktfärdiga och reagerar för sent.  

Sen är det självklart att man kan och ska vara självkritisk. Kunde vi gjort saker bättre? Det är vi övertygade om, men vi gör så gott vi kan, och vi lär oss hela tiden. Vi försöker dessutom hitta en bra balans med våra ordinarie arbeten och våra politiska uppdrag. Vi har tex gett alla ledamöter ersättning för att man ska kunna få tid att sätta in sig ordentligen i handlingar inför möten. Men alla känner att vi skulle vilja ha mer tid och resurser för att kunna sätta oss in i handlingar på ett bättre sätt för att kunna ta än mer väl insatta beslut. 

Vi utvärderar dessutom hela tiden valet att vara i majoritetskoalition. Efter diskussion internt landar vi alltid i att det är bättre att få något genomslag för våra tankar och åsikter, än att inte få något men vara fri att offentligt basunera ut dem. Dagens oppositionspartier får ytterst sällan gehör för sina åsikter i det politiska arbetet (det kan vi i och för sig tycka är ganska tråkigt, att vi i så liten utsträckning samarbetar med oppositionen).  

Vi tror också att vi måste öka transparensen ytterligare. Vi behöver bli bättre på att redovisa de förändringar som vi trots allt är med och gör och som ligger helt i linje med våra vallöften. Vi kommer därför under en tid framöver publicera dessa som en del av en checklista: saker vi är stolta över att ha påverkat! Vi tror att våra väljare, om de hade suttit med i de politiska rummen, skulle vara nöjda med vårt arbete och vi hoppas kunna visa att de fått valuta för sin röst. 

Med vänlig hälsning 

Förtroendevalda politiker från Bevara akutsjukhusen: Martin Nedergaard-Hansen, Malin Ramlöv, Pontus Lundgren, Linda Gerdin, Magnus Bodenäs, Helen Skogelin Torvaldsson, Mats Hoppe, Frida Aronsson, Martin Malmerfors, Sara Wallby, Jennie Olsson och Linnea Nilsson