Författare: Sara Wallby

Rapport

Rapport juni 2021

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård, 1 juni 2021 Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors  Aktuell information  Mats Bojestig – Hälso- och sjukvårdsdirektör  Tydlig nedgång, flera veckor i rad med minskning i provtagning och antal nya fall.  Kring 6 % av de med infektionssymtom är positiva. Total 205000 doser vaccin har givits.  Av dem […]

Rapport

Rapport maj 2021

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö: April och interna koalitionsmöten  April månad har varit intensiv för koalitionsgruppen i TIM, då det är slutspurt av Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) 2021-2025 och startspurt för budgetarbetet 2022. Det har varit flera möten och intensivt knådande. Dessa två dokument har mycket med varandra att göra, där vi tar språng i här […]

Rapport

Rapport april 2021

Parlamentarisk nämnden 26/3 Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen  Alla partier fick lämna sina synpunkter kring dom politiska förutsättningarna för perioden 2022-2026. Detta för att landa i ett förslag som kan gå igenom fullmäktige senare i år. Sammanfattningsvis jobbar vi här principiellt för att skapa mer demokratiska nämnder genom att ge nämndledamöter större möjlighet att läsa på och […]

Rapport

Rapport jan-början av mars 2021

Möte i Folkhälsa- och sjukvårdsnämnden 26 januari 2021 Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors  Aktuell information – Mats Bojestig, sjukvårdsdirektör  Antal nya patienter som skrivs in har minskat något under de senaste veckorna. Det har varit konstant hög belastning på intensivvården. 2-3 patienter har vårdats utanför länet.  Det har varit något färre […]

Nyheter

BA söker nya medarbetare!

Inför valet 2022 behöver vi förstärka partiet med fler engagerade medlemmar som vill ta en aktiv roll inom regionpolitiken. Läs mer i nedanstående fil och ansök till oss!

Vår politik

BA – Vår politik i praktiken

Det händer att vi får kommentarer som på olika sätt vill göra gällande att vi inte lever upp till våra vallöften, att vi inte gör tillräckligt och att vi reagerar för sent. Det är synd att det upplevs så eftersom vår bild av vårt politiska arbete ser annorlunda ut. Vi skulle gärna vilja dela med oss av hur vår politiska vardag  ser ut.   Vi har […]

Rapport

Rapport december 2020

Här kommer rapporter för årets sista möten. Nu tar det planerade politiska arbetet ett juluppehåll. För många av regionens medarbetare blir det dock inte den julledighet man hoppats på. Om inget mirakel sker kommer tyvärr flera medarbetare behöva täcka upp inom covidvården. Det ni kan göra för att avlasta vården är att följa restriktionerna. Handla […]

Rapport

Rapport november 2020

Den här månaden har verkligen präglats av pandemins andra våg, både på våra ordinarie jobb och i den politiska verksamheten. Allt politiskt arbete sker nu digitalt, tom årets sista regionfullmäktige genomfördes digitalt, med halverad styrka.  Nämndmöte Folkhälsa- och sjukvårdsnämnden, 17 november 2020 Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors  Informationsärenden:  Aktuell information av hälso- […]

Insändare

Dags att strukturerat främja öppenhetskultur i Region Jönköping

Nyligen presenterades en undersökning från region Västerbotten där nästan hälften av de svarande inte kände till den meddelarfrihet som gäller anställda i offentlig sektor i Sverige1. Det är tyvärr inte bara i Västerbotten offentligt anställda drar sig för att framföra kritik, inom eller utanför organisationen. Var tredje akademiker2 och varannan lärare3 anser att det råder en tystnadskultur […]