Slutreplik på insändaren ”Bättre tala sanning och ta ansvar för sin politik”, publicerad i Värnamo Nyheter 13/12. Denna slutreplik blev, såvitt vi vet, aldrig publicerad.

Tidigare i det här replikskiftet har jag visat på hur det Mikael Ekvall (V) skrivit om Bevara Akutsjukhusen är falsarier. Mikael Ekvall har på detta svarat med en replik där han skärper tonläget men bara upprepar samma osanningar, vilket fordrar att jag för tydlighets skull bemöter dessa en gång till. 

För det första: när jag korrigerat Mikaels felaktiga påstående om att Bevara Akutsjukhusen skulle utge sig för att vara ”politiskt neutrala” skriver han i sin replik att ”företrädare för partiet visst har kallat sig det”, men ger dock ingen referens. Låt oss då vara tydliga med att ÄVEN OM någon enskild kollega inom vårt parti någon gång uttryckt sig med slarvigt ordval (”neutral” istället för det korrekta ”oberoende”) så är det fullständigt irrelevant eftersom sakfrågan gäller vår partirörelses formella inriktning och idégrund, och inte huruvida Mikael hört en enskild individ snubbla på orden. Bevara Akutsjukhusen ÄR som rörelse ideologiskt oberoende, och detta är fakta – oavsett hur svårsmält vänsterpartiets företrädare må tycka att det är. Vi är som parti inte låsta vid en enskild ideologisk bas, utan stödjer oss på fakta och den insikt vi har i vården tack vare att vår partigrupp utgörs av kliniskt verksam personal.  

För det andra: efter att ha klarlagt skälen till att Bevara Akutsjukhusen valt att inte ingå i valteknisk samverkan med Vänsterpartiet, svarar Mikael med samma argument om att en sådan ”inte hade påverkat” mandatfördelning och tillsättning av oppositionsråd. Låt oss inte trötta läsarna med fler ingående resonemang om vad som kunde eller inte kunde ha hänt i olika scenarier av valteknisk samverkan. Kärnan av det som behöver korrigeras i Mikaels vinkling är och förblir att Bevara Akutsjukhusen INTE aktivt har uteslutit vänsterpartiet ur någonting – det är deras eget valresultat som hindrar dem. Bevara Akutsjukhusen har valt att inte göra en valteknisk samverkan med Vänsterpartiet. Vi har heller inte gjort valteknisk samverkan med något annat parti i oppositionen, utan valt att av princip hålla oss utanför oppositionens mandatfördelning. Vi förstår utmärkt väl hur valteknisk samverkan fungerar, och vi förstår också att det är tufft för vänsterpartiet att behöva acceptera att de utan samverkan inte har eget mandat att ta plats i regionens nämnder och styrelse. Men sådant är nu resultatet av höstens demokratiska val, och det har vänsterpartiet att förhålla sig till. 

För det tredje: gällande neddragningar av vårdplatser är det anmärkningsvärt magstarkt att Mikael i sin replik höjer rösten och hävdar att undertecknad ”ljuger rakt ut”, samtidigt som han själv framhärdar med sina lögner om Bevara Akutsjukhusen. Han hävdar att vi ägnat oss åt nedskärningar av vårdplatser, men detta är inget annat än grundlös smutskastning – BA har sedan starten konsekvent verkat för att säkra fler tillgängliga vårdplatser, och vi har A-L-D-R-I-G tagit något politiskt beslut om nedskärningar av dessa. De siffror Mikael hänvisar till för att ge sin osanning ett skimmer av trovärdighet visar förvisso att vår region idag har 50 färre vårdplatser öppna än 2018 – men han väljer att ”glömma” att vi däremellan haft en pandemi som tvingat verksamheten att dra ner på vårdplatser för att i kristid koncentrera personal till vårdtunga Covid-avdelningar och intensivvård. Följderna av pandemin är inom sjukvården långt ifrån över, och verksamheten kämpar fortsatt med att komma på fötter efter den fleråriga prövningen. Det finns också problem med kompetensförsörjningen, vilket innebär att ett antal beslutade vårdplatser inte kan hållas disponibla pga personalbrist. Detta är en prioriterad fråga för BA, och vi arbetar med en rad olika förslag på hur regionen ska bli bättre på att både rekrytera och behålla kompetent personal.  

Vidare finns också exempel på enheter i vården som själva valt att slå ihop avdelningar eller flytta delar av sin verksamhet från slutenvård till öppenvård, och som därmed redovisar färre vårdplatser idag. Men inget av detta är följden av politiska beslut tagna under vår tid i ledning. 

Det är lätt för ett oppositionsparti som inte behöver ta ansvar för regionens budget att kalla de lönesatsningar vi genomfört för att ”småpeta”, men faktum är att den riktade lönesatsning som Bevara Akutsjukhusen fått till stånd under föregående mandatperiod är den största i sitt slag någonsin i vår region. 

Jag sätter härmed punkt i debatten för egen del, och ämnar inte bemöta samma falsarier en tredje gång. Men jag avslutar med en uppmaning inför Mikael Ekvalls förmodade slutreplik; återkom med en referens till ett enda tillfälle när Bevara Akutsjukhusen skulle ha tagit beslut om nedskärningar av vårdplatser, eller sluta sprida osanningar i tidningen! 

Magnus Bodenäs (BA)