Många anställda på Ryhov är besvikna över planerna att införa parkeringsavgifter, det förstår vi. Var än nivån på avgiften hamnar blir det mindre pengar över till annat för de som behöver ta bilen, oavsett om orsaken är familjeskäl, dåliga kommunikationer eller arbetstider som inte passar med kollektivtrafiken. Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att anställda upplever att paketet som vi erbjuder är lockande. Arbetsuppgifterna, lönen, ledningen, kulturen, arbetskamraterna mm sammantaget gör att man trivs och stannar på sin arbetsplats. Parkeringsavgift påverkar vår attraktivitet negativ. Det var en orsak till att vi i BA var öppna för andra förslag. I koalitionen jobbar vi nu med att hitta en modell för avgiften som blir så bra som möjligt för anställda, där de synpunkter som framkommit vägs in, samtidigt som vi förbättrar chanserna för att man ska hitta en ledig parkeringsplats om man behöver ta bilen. För oss är parkeringsavgift inget självändamål, men det kan vara en del av en lösning på en svår situation. 

Vi uppskattar att anställda visar vad som är viktigt för dem, även om vi inte alltid kan fatta beslut som är uppskattade. Vi är övertygade om att vi kan göra mer för att på sikt bli en bättre arbetsgivare. Varje anställd som tittar åt ett annat håll är självklart en stor förlust för regionen, ett kompetenstapp och en förlorad arbetskamrat. Därför fortsätter vi i BA att jobba aktivt för att driva en attraktivare arbetsgivarpolitik. Vi jobbar bland annat för att erbjuda en bra lön, stimulerande arbetsuppgifter inom hela regionen, en kultur med gott lokalt ledarskap och en inlyssnande organisation där ideer och förändringar drivs inifrån och även nerifrån. Vi tror att det skapar en positiv organisation och en ökad arbetsglädje. Vi hoppas och tror att bättre dialog, samverkan och samarbete mellan anställda och politik hjälper oss att nå vårt gemensamma mål, att vara en attraktiv arbetsgivare där man trivs på jobbet.  

BA,

Genom Martin Nedergaard-Hansen