Vi har nu arrangerat träffar i Eksjö, Jönköping och Värnamo, och mött blivande medlemmar och nyfikna väljare. Det har varit väldigt trevligt men också lärorikt! Vi har insett att en sak som vi måste förtydliga är att förklara på vilket sätt vi skiljer oss från övriga partier i regionen:

Alla säger sig vara för tre akutsjukhus i länet, så varför fokuserar vi på just den frågan?

För oss, som är kliniskt verksamma, är det uppenbart att besluten som fattas i regionfullmäktige inte går i linje med den uttalade ambitionen att bevara de tre akutsjukhusen. Ett av problemen tycks vara att det saknas en tydlig definition av själva begreppet ”akutsjukhus”. Vi menar att ett akutsjukhus måste ha en akutmottagning som alltid är öppen och att det finns omedelbar tillgång till intensivvård, operationsavdelning och röntgen. Dessutom ska det finnas tillgång till primärjour och bakjour inom bla kirurgi, ortopedi, intensivvård, medicin, röntgen och gynekologi under dygnets alla timmar. Det måste finnas sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och undersköterskor som tar hand om alla patienter i behov av vård. Det måste finnas tillräckligt många vårdplatser för att kunna lägga in de patienter som behöver slutenvård. Det måste finnas biomedicinska analytiker, vårdadministratörer och alla andra stödfunktioner som är viktiga länkar i det arbete som sker på våra sjukhus. Regionen måste värna om sina medarbetare!

Målet måste vara att upprätthålla den goda och högkvalitativa vård vi har idag – och det är medarbetarna som står för den kvaliteten. Moderna lokaler, ambulanshelikoptrar och ny teknologi saknar värde utan kompetent personal.

Vi vill bevara de tre akutsjukhusen med ovanstående funktion och bemanning, och nöjer oss inte med någon annan definition av begreppet ”akutsjukhus”. Vi vet att det inte räcker med att bara uttala en önskan om att behålla akutsjukhusen – det krävs riktiga, kloka beslut av makthavarna! Och där hoppas vi i Bevara Akutsjukhusen få möjlighet att göra skillnad.

Hoppas ni vill vara med!