De senaste veckorna har det skrivits en del i media om regionens höga resultat, plus 900 miljoner. Ibland beskrivs det närmast som ett problem. Varför visar regionen överhuvudtaget ett positivt resultat innan avskrivningar och investeringar? Jag är dock inte så bekymrad över situationen. Låt mig förklara min syn på överskottet, och varför det kommer landa i verksamhet och gynna våra invånare på sikt.

Regionen har under decennier byggt upp två stora tillgångar. Den ena är våra finansiella tillgångar, som i huvudsak är pensionspengar till våra anställda. Denna del är delvis investerad på aktiemarknaden. Den andra stora tillgången är våra fasta tillgångar, dvs fastigheter och inventarier (röntgenapparater, datorer, övervakningsutrustning mm). Det långsiktiga målet är att dessa två tillgångar ska balanseras över tid. Dvs vi ska tex inte låna av våra pensionspengar, men inte heller bygga tillgångar över vårt behov.

För att detta ska gå ihop behöver två poster balansera varandra. Resultat + avskrivningar = investeringskostnader. Det betyder att regionen i praktiken behöver ett svagt positivt resultat varje år för att ha balans i ekonomin över tid. 

Inom regionen har vi sedan ett par år en praxis att beräkna balansen över en längre tid, just nu över tidsperioden 2015-2025. Resultatet i år verkar bli 500 miljoner mer än budgeterat.

  • Folkhälsa och sjukvårdsnämnden verkar gå 50 miljoner bättre än väntat, där den största posten är oväntat stora läkemedelsrabatter.
  • Riktade statsbidrag som är ca 150 miljoner mer än beräknat.
  • Resterande, nästan 300 miljoner, kommer från en bra avkastning på våra pensionspengar.

De 300 miljonerna som är våra pensionspengar bör vi inte använda, då våra medarbetare förväntar sig pension efter ett långt yrkesliv. De övriga 50 + 150 miljoner kommer dock att användas under åren 2020-2025. Dvs det ger ett utökat utrymme för regionen med ca 30 miljoner per år.

Jag uppfattar det som klokt att använda det oväntade överskottet utspritt på flera år. Ingen verksamhet mår bra av att för ofta växa för att sedan spara. Men mitt budskap är:

 – Pengarna kommer användas till regionens verksamhet och ge oss ett lite större utrymme de kommande åren, för att förbättra bland annat sjukvården, medarbetare och kollektivtrafiken.

Martin Nedergaard-Hansen

Ordf Bevara akutsjukhusen